SÄHKÖKIUKAIDEN TOIMINTAPERIAATTEET

1. Seinään kiinnitettävä kiuas

Saunan lämpötilaa säätävä termostaatti on sijoitettu kiukaan alaosaan. Saunan lämpötilaa ei mitata kylpijöiden korkeudelta vaan lämpötilan säätö tapahtuu epäsuorasti vääntämällä kiukaassa olevasta säätimestä kylmän tai kuuman suuntaan. Tämä kiukaassa oleva termostaatti ohjaa lämmitysvastuksia kytkemällä ne päälle ja päältä pois lämpötilan perusteella.
Kullekin kiukaalle ja kiuasteholle on asennusohjeissa annettu saunan tilavuutta koskevat ohjearvot, joita noudattamalla saunan lämpötila pysyy paloturvallisuuden määrittelemissä rajoissa.

2. Lattialla seisova kiuas, perusmalli

Saunan lämpötilaa säätävä termostaatti on saunan seinällä 20-30 senttimetriä katosta. Termostaatti kytkee vastuksia päälle ja päältä pois lämpötilan perusteella.

3. Lattialla seisova malli, kaksivaiheinen termostaatti

Edellä selostettujen perusmallien yksinkertainen termostaattiohjaus on ongelmallinen silloin, kun sauna on tyhjillään pitkiä aikoja. Kun tyhjillään olevan saunan seinät, katto ja lauteet kuumenevat läpikotaisin, tarvitaan vastusten päälläoloa saunan lämpötilan ylläpitoon vain hetkellisesti ja vastukset ovat poissa päältä pitkiä aikoja. Tällöin kivet luovuttavat jatkuvasti lämpöä ja syntyy helposti tilanne, että sauna on polttavan kuuma mutta kiukaan kivet eivät anna riittävästi löylyä. Tällainen on erityisen ongelmallista, jos saunominen on jaksottaista ja saunojia on suuri joukko. Ongelmaa voidaan lieventää nostamalla saunan lämpötilaa ja kiihdyttämällä ilmastointia, mikä pakottaa vastukset olemaan enemmän päällä, mitkä molemmat keinot ovat energiaa tuhlaavia eivätkä kokonaan poista ongelmaa.

Ongelman ratkaisemiseksi kiukaan vastuksia lämmitetään kaksivaiheisesti siten, että osa vastuksista on koko ajan päällä ja osa on päällä vain silloin, kun saunatermostaatti vaatii lisää lämpöä. Tämä ratkaisumalli pienentää, mutta ei kokonaan poista ongelmaa. Vastukset, jotka ovat koko ajan päällä, voivat ylikuumentaa saunan ja saunan lämpötila ei pysy haluttuna.

4. Lattialla seisova malli, erillinen termostaatti kiville ja saunalämpötilalle

Edellä selostettua ongelmaa on pyritty lieventämään myös jakamalla vastukset kiviä lämmittäviin vastuksiin ja saunailmaa lämmittäviin vastuksiin. Kivitilassa oleva termostaatti ohjaa kivitilassa olevien vastusten toimintaa kivien lämpötilan perusteella ja saunatermostaatti ohjaa kiukaan ilmakanavassa olevien vastusten toimintaa saunalämpötilan perusteella. Tämä ratkaisu antaa aikaisempaa paremman kontrollin saunan ja kivien lämpötilaan, mutta ei pysty kokonaan poistamaan saunan vaihtelevan kuormituksen aiheuttamaa ongelmaa.5. Varaava kiuas, koko ajan kylpyvalmis

"Heti Valmis" ja "Aina Valmis" -kiukaat ovat varaavia. Niissä on suuri kivimäärä, 100 kg. Kiukaat on eristetty. Kiukaan kivitilassa on kahdet vastukset, pienitehoiset, 250-400 W ns. muhimisvastukset ja 3-6 kW löylyvastukset. Muhimisvastuksilla ylläpidetään kiukaan lämpötilaa kiukaan löylyluukun ollessa kiinni. Kun löylyluukku aukaistaan, kytkeytyvät päälle löylyvastukset ja kiukaan läpi nouseva ilmavirtaus siirtää lämpöä kivistä ja vastuksista saunaan. Muhimisvastuksia ohjaa kivitermostaatti ja löylyvastuksia ohjaa kiukaassa oleva saunatermostaatti, kuten seinään kiinnitettävässäkin kiukaassa.

Käytännössä saunan lämpötilaa ohjaa löylyluukun aukioloaika, sillä kiukaan hyvästä eristyksestä johtuen siitä ei lähde säteilylämpöä ja sauna lämpiää nopeasti vain löylyn voimalla, koska seinät ja rakenteet imevät suuren osan kiukaasta nousevasta lämmöstä.6. Varaava kiuas, Älykiuas tyyppinen

Älykiuas on eristetty varaava kiuas, jonka teho on 4-30 kW ja siinä on 100-400 kiloa kiviä. Kivien lämpötilaa säätää kivitermostaatti. Kiukaan kivitilassa on puhallin, joka kierrättää ilmaa kivitilassa, kun lämmitysvastukset ovat päällä. Puhallin lämmittää kivet tasalämpöiseksi ja estää vastusten palamisen, mikä mahdollistaa rajoittamattoman lämmitystehon.

Puhallin kierrättää saunan ilmaa kiukaan kivitilan läpi, kun löylyluukku avataan, jolloin sauna on hetkessä halutun lämpöinen. Kiukaan suuri kivimassa toimii lämpövarastona, jonka suuri pinta-ala mahdollistaa lämmön nopean siirtymisen kiukaasta saunaan. Saunatermostaatti ohjaa puhallinta lopettaen saunailman kierrättämisen, kun sauna on halutun lämpöinen.

Älykiukaan kanssa ei esiinny yllä mainittuja saunan kuormitusvaihteluista johtuvia ongelmia, koska löylyluukku voi olla kiinni, kun saunassa ei ole kylpijöitä. Vaikka löylyluukku olisi koko ajan auki, pysyy saunan lämpötila vakiona ja suuri kivimäärä varmistaa löylyjen riittävyyden.

© SaunaSite, 1997


[Sisällysluettelo] [Pääsivu] [Kuinka rakennetaan hyvä sauna]