LÖYLYNOHJAIN

Kuuma ilma ja löyly nousee kiukaasta suoraan kattoon ja leviää sitä pitkin. Suurin virtaus kohdistuu pienimmän vastuksen suuntaan eli sinne, minne on pisin matka eli kohti kiuasta vastapäistä nurkkausta. Löylyä heitettäessä saunan kuumin paikka on kauimpana kiukaasta, mikä on ongelmallista löylyn heiton kannalta, koska löylynheittäjä ei voi saada itselleen kovia löylyjä.

Click to see this image bigger... Erityisen ongelmalliseksi tilanne muodostuu suuremmissa saunoissa, joissa lauteiden ja katon välinen etäisyys on suurempi kuin perhesaunassa. Kun kaikki löyly kulkee korkealla katossa löylynheittäjän pään ylitse takanurkkaan, voi kiukaan vieressä istuva löylynheittäjä heittää löylyä lähes rajattomasti ja siten kiukaan kylmentämisen lisäksi terrorisoida kauempana kiukaasta istuvia muita saunojia.

Löylynheittäjä ei yleensä vartavasten kylmennä kiuasta ja terrorisoi muita saunojia vaan hän yrittää saada samanlaiset löylyt, kuin on kotisaunassaan tottunut. Hän odottaa löylyn iskevän rintaan ja hartioille kuten perhesaunassa tapahtuu. Isossa saunassa ei näin tapahdu, vaan löyly kulkee katossa pään yli laskeutuu vasta takanurkassa.

Isonkin saunan löylyyn on mahdollista saada perhesaunan löylyjen tuntu. Tämä onnistuu rakentamalla saunan kattoon löylynohjain. Löylynohjain on 80-150 cm pitkä, 20-40 cm korkea levy, joka riippuu katossa kuten ks. kuva. Löylynohjain asetetaan kiukaan vapaalle puolelle niin, että estää löylyn kulun takanurkkaan ja löylyn ainoa vapaa kulkusuunta on kohti löylynheittäjää.

Click to see this image bigger... Löylynohjaimen ansiosta saunan kuumimmaksi paikaksi tulee löylynheittäjän paikka ja kauimpana kiukaasta on miedoimmat löylyt. Tällä tavoin kaikki tulevat onnellisiksi: kovinkin löylynheittäjä saa sellaiset löylyt että tukka lähtee ja muut kylpijät voivat valita istumapaikkansa sen mukaan miten kovat tai leppeät löylyt he haluavat.

Jos lauteiden ja katon etäisyys on kovin suuri, saattaa olla tarpeellista rakentaa toinen löylynohjain kiukaan avoimelle sivulle kiukaan ja lauteen väliin. Tämän ohjaimen täytyy olla matala, 5-10 cm, sillä sen tehtävänä on irrottaa löyly katosta ei muuttaa löylyn suuntaa.

Click to see this image bigger... Löylynohjain piristää löylyjä pienessäkin saunassa. Se irrottaa löylyn katosta ja saa sen pyörteilemään laajana rintamana sen sijaan, että löyly kulkee litteänä katossa saunan takanurkkaan. tällaisen pyörteilyohjurin voi rakentaa asentamalla saunan kattoon kaksi tai kolme 5 x 5 cm soiroa 30-50 cm välein kuten oheisessa kuvassa on tehty.

Löylynohjain on monessa tapauksessa ainoa keino saada sauna toimimaan kunnolla. Löylynohjaimella on helposti sama vaikutus löylyjen riittävyyteen, kuin 50 prosentin tehon lisäyksellä. Löylynohjain vähentää aina saunan energiankulutusta. Energiansäästön suuruus riippuu saunan koosta, muodosta ja korkeudesta. Säästö voi olla kovinkin suuri: jos suuressa saunassa 30 kW kiuas voidaan korvata 20 kW kiukaalla ja löylynohjaimella, niin 5 kilowatin säästön mukaan laskien saadaan: 5 kW/h * 16 h/pv * 365 pv/v * 40 p/kWh = 11.680 mk. Aikamoinen vuotuinen tuotto sadan markan investoinnille!

© SaunaSite, 1997[Sisällysluettelo] [Pääsivu] [Kiuaskivet]