LAUTEIDEN KORKEUS

Vanha saunaviisaus "löylyn laki" sanoo, että alalauteen on oltava korkeammalla kuin kiukaan kivet, jotta jaloilla olisi riittävän lämmintä. Useimmiten tämä ohje johtaa hyvään tulokseen, mutta ei suinkaan sen takia, että jalat ovat kiukaan kiviä korkeammalla. Hyvä lopputulos johtuu siitä, että jotta jalat saadaan kiuaskiviä korkeammalle, on lauteet rakennettava korkeammiksi.

Click to see this image bigger... Kuten ilmastointia selostettaessa käy ilmi, kuuma ilma nousee suoraan kattoon. Se ei leviä sivusuuntaan, kuten löylyn laki antaa erheellisesti ymmärtää. Jos kiukaan olisi oltava matala, kuten löylyn laki vaatii, niin miten pönttökiukaasta voi saada hyvät löylyt?

Löylyn laki ei takaa hyviä löylyjä, vaikka kiuaskivet olisivat jalkoja matalammalla. Ylikorkeassa saunassa ei ole löylyjä, vaikka kiuas olisi kuopassa saunan lattiatason alapuolella. Kiukaan korkeudella ei siten ole merkitystä.

Vain lauteiden ja katon välisellä etäisyydellä on merkitystä.

Lauteiden korkeus on mitoitettava katosta alaspäin, ei lattiasta ylöspäin, sillä saunan lämpötila laskee katosta alaspäin laskeuduttaessa. Sopiva lauteiden etäisyys katosta on 100-110, korkeintaan 120 cm, ei koskaan enempää.

Jos etäisyys lauteista kattoon on suurempi, saunan energian kulutus kasvaa jyrkästi, koska saunan katossa oleva ilma on kuuminta ilmaa saunassa ja tällöin kylpijöiden päiden yläpuolella on kuuman ilman kerros tyhjän panttina. Tämä lisää jopa palovaaraa, koska sauna on lämmitettävä kuumemmaksi, jotta laudetasolla olisi riittävän kuumaa.

Joissain suurempia saunoja koskevissa ohjeissa suositellaan suurempaa, jopa 150 cm etäisyyttä lauteista kattoon, jotta saunassa olisi enemmän ilmatilaa. Lisäetäisyyteen ei ole järkisyitä, vaan se lisää energiankulutusta ja lisäksi huonontaa löylyjä.

Click to see this image bigger... Esimerkiksi 15 neliömetrin saunassa 150 cm etäisyys lauteesta kattoon lisää saunan tilavuutta 5 kuutiometrillä, jotka eivät hyödytä ketään. Lämpö ja löyly nousevat suoraan saunan kattoon ennen kuin ne tulevat kylpijöiden ulottuville. Ylimääräiset 5 kuutiometriä merkitsevät sitä, että saunassa täytyy olla 5 kuutiometriä enemmän höyryä kuin muuten tarvittaisiin. Viiden höyrykuution kehittämiseksi tarvitsee höyrystää 3 litraa vettä, mikä vaatii yli 7.500 kJ energiaa.

Turhien senttien lisäkustannuksen ymmärtää parhaiten, kun ajattelee, että se on sama määrä energiaa, mikä tarvitaan kun normaalikorkuinen sauna lämmitetään niin kuumaksi, että alalauteella istuen saa yhtä kovat löylyt kuin normaalisti ylälauteella.

Click to see this image bigger... Lisäkorkeus huonontaa saunan löylyominaisuuksia, koska löylynheittäjä ei saa löylyjä, sillä löyly kulkee korkealla katossa löylyheittäjän pään yli saunan perimmäiseen kulmaukseen. Kiukaan vieressä istuva löylynheittäjä voi heittää löylyä lähes rajoituksetta ja siten terrorisoida muita saunojia, jotka saavat kaiken löylyn.

Myös suurimmissakin saunoissa riittää korkeintaan 120 cm etäisyys, koska saunailman raikkaudesta huolehtii ilmastointi, ei katon rajassa seisova ilma.

Suurempaa lauteiden ja katon etäisyyttä on perusteltu silläkin, että lauteille nouseva pitkä ihminen löisi päänsä kattoon seisoessaan alalauteella, jolta kattoon on 140 - 150 cm. Se voi näyttää mahdolliselta piirustuslaudalla, mutta käytännössä ihmiset ovat kumarassa lauteille kiivetessään eivätkä suinkaan ojentaudu seisomaan alalauteella.

© SaunaSite, 1997


[Sisällysluettelo] [Pääsivu] [Lauteiden koko]