LAUTEIDEN KOKO

Perinteisen suomalaisen saunan lauteet eli parvi oli laaja taso saunan katon rajassa. Laude oli niin leveä, että sinne nostettiin myös jalat. Lauteille kiivettiin tikkaita pitkin. Jatkuvalämmitteisen saunan esiinmarssin myötä laude kapeni, koska polttavan kuumassa saunassa ei ole nojaamistarvetta ja koska kyyristelyyn riittää kapeakin penkki. Laudetta täytyi kaventaa myös siksi, että tarvittiin toinen laude niitä varten, jotka eivät viihtyneet ylälauteen kuumuudessa.

Jaksossa Lämpötila ja Löyly korostetaan, että hyvät löylyt syntyvät runsaasta löylynheitosta, mikä puolestaan on mahdollista vain, mikäli sauna ei ole polttavan kuuma. Jos sauna ei ole polttavan kuuma, ei lauteella tarvitse enää istua kuten vessan pytyllä. Lauteilla voi nojata seinään, nostaa jalat lauteille ja rentoutua.

Jalat voi mukavasti nostaa lauteille, jos lauteiden leveys on vähintään 80 cm, mielellään enemmänkin. Kun alalaudetta ei tarvita istumiseen, vaan ainoastaan lauteille nousemiseen, niin alalauteen leveydeksi riittää 30 cm. Saunan ainoa todellinen hyötyala on laude, josta kannattaa tehdä mahdollisimman laaja.

Click to see this image bigger... Oheisena on piirros perhesaunan lauderatkaisusta. Laude on 80 cm leveä, mikä yhdessä 200 cm laudepituuden kanssa tekee kahdelle kylpijälle mahdolliseksi istua jalat vastakkain lauteille ojennettuna, kolme mahtuu istumaan väljästi jalat eteen nostettuina.

Tarvittaessa tilaa löytyy neljännelle ja jopa viidennellekin, jos kolme istuu takana selkä seinää vasten ja kaksi istuu edessä takanaistujien väleissä. Alempi laude on kapea, 30 cm, josta 10 cm on ylälauteen alla. Lauteiden eteen jää 70 cm tila kiuasta varten, kun saunan syvyys on 170 cm.

Saunassa on varaava kiuas, joten sauna ei ole polttavan kuuma. Lauteet on tehty vähäoksaisesta kuusesta, joka on kestävämpää ja hygieenisempää kuin huokoinen apache.

Laudelaudat ovat pituussuuntaiset. Ne ovat paljon paremman näköiset kuin poikittaiset tikapuulauteet. Hyvässä saunassa lauteiden täytyy olla pituussuuntaiset, koska lauteilla nojaillaan joskus veltostikin. Tällöin takapuoli luistaa helposti tikapuulauteilla mutta pitkittäisillä lauteilla pito on parempi, koska lauteiden raot estävät luisumista.

Tikapuulauteet sopivat vain sellaisen saunaan, jossa on jatkuvalämmitteinen kiuas ja jossa kuumat paneelit estävät nojaamisen ja rentoutumisen.

Lauteiden rakentamisessa on syytä ottaa huomioon se, että lauteet ovat irrotettavissa siivousta ja huoltoa varten.

Lauteita rakennettaessa pitää ottaa huomioon myös lauteiden kuivuminen eli se että laudelautojen ja ruodelautojen väliin täytyy jättää pieni väli kuivumista varten. Kuivatusraon saa syntymään mm. asettamalla liitokseen pienen ohuen vanerinpalan.

© SaunaSite, 1997


[Sisällysluettelo] [Pääsivu] [Kuinka rakennetaan hyvä iso sauna]