saunanra.gif (20227 bytes)

SAUNAN KOKO JA MITOITUS

Saunan suunnittelussa tärkeintä on muistaa, että saunan ainoan hyötypinta-alan muodostaa ylälaude. Kaikki muu on toisarvoista aputilaa lauteille nousua ja poistumista varten.

Toinen tärkeä näkökohta on muistaa, että saunassa kiuas on kuin nuotio, jonka ympärille kokoonnutaan, joten lauteiden on oltava lähellä kiuasta.Suurissa saunoissa tärkeä seikka on pitää saunan koko mahdollisimman pienenä.

Saunailman raittius ja hapekkuus varmistetaan oikealla ilmastoinnilla, ei turhalla tilavuudella. Suurissa saunoissa on tärkeää kiinnittä huomiota löylyyn kulkuun saunassa, mistä syystä kannattaa välttää neliömäistä pohjamuotoa, jollei saunassa ole kahta vastakkaista laudetta.

Lauteen perusmuoto on peräseinälaude, joka on koko  peräseinän levyinen.
Tärkeätä on että alinta porrasta ei sijoiteta kiukaan eteen,  vaan että kiuas on heti alalauteen edessä, jolloin kiukaan ja  lauteen etäisyys ei kasva liian suureksi.

Click to see this image bigger...                    Click to see this image bigger...

Kun saunaan halutaan lisää tilaa, on sopivin laajennussuunta kiukaan toisella puolelle. Kiukaan oikealle puolelle mahtuu leveä, oikean sivuseinän pituinen laude. Alaludetta täytyy leventää sen verran, että sitä pitkin mahtuu vaivatta kulkemään perimmäiselle lauteelle. Tämä ja suuremman kiukaan vaatima lisätila lisää saunan syvyttä 30-60 cm.

Click to see this image bigger...Tämä lisälaude yli kaksinkertaistaa laudetilan ja kaikki saunojat ovat kiukaan äärellä.Saunaan mahtuu tarvittaessa jopa 10 henkilöä, eikä saunan pinta-ala ole kuin 9 neliömetriä.

 

 

Seuraava laajentamissuunta on vasen pääty, jonne saadaan samanlainen lisälaude kuin saunan oikeaan päätyyn. Nyt saunan pinta-ala on 12-13 neliötä ja saunaan mahtuu tarvittaessa lähes 15 henkilöä.
Kiukaan oven puoleisen suojakaiteen ylle kattoon kannattaa sijoittaa  löylynohjain, joka kierrättää löylyn saunan oikeanpuoleisen päädyn kautta.
Näin oikealla saa kovat löylyt ja vasemmalla miedot löylyt.

Click to see this image bigger...

Jos tarvitaan vieläkin suurempi sauna, niin kannattaa rakentaa toinen samanlainen sauna, koska saunan koon suurentäminen huonontaa löylyjä ja lisää kustannuksia, ks. suuren saunan rakentaminen.

Saunan päästään harvoin suunnitelemaan puhtaalta pöydältä vaan sauna on sijoitettava olemassa oleviin tiloihin. Tällöinkin pätevät alussa mainitut periaatteet:

-leveät lauteet
-lauteet lähelle kiuasta
-löylyn kulun ohjaaminen, josta on sitä enemmän apua mitä huonompi sauna on.

[Sisällysluettelo] [Pääsivu] [Ilmastointi]