ILMANVAIHDON MÄÄRÄ

Ilmanvaihtoa koskevat määräykset ja suositukset perustuvat johonkin muuhun kuin saunan oikeanlaisen ilmastoinnin ymmärtämiseen. Niinpä ohjearvot ovat liian suuria.

Kattoon sijoitettu poistoventtiili nykyisin suositusarvoin on suoranaista tyhmyyttä. Sillä kiukaasta nouseva kuuma ilma ohjautuu suoraan harakoille. Jos saunan ilmastointi on järkevästi toteutettu, on ilman tarve paljon ohjearvoja pienempi ja oikea ilmamäärä kannattaa etsiä kokeilemalla.

Suurimman ongelman aiheuttaa se, että saunan ilmastointitarve on erilainen saunomisen eri vaiheissa: saunan lämmittämisen aikana ilmastoinnista on pelkkää haittaa, koska se lisää saunan lämpiämisaikaa ja siten energiankulutusta. Jos raitisilma tulee kiukaan yläpuolelta, niin katossa olevaa poistoventtiiliä tarvitaan ainoastaan saunomisen jälkeen saunan kuivattamiseen.

Saunan energiataloutta voidaan huomattavasti tehostaa mm. seuraavin järjestelyin:

- saunan ilmastointi on pois päältä saunan lämmityksen aikana.
- saunan ilmastointi on pois päältä, jos sauna on pitempiä aikoja tyhjillään.
- saunan katossa oleva poistoilmaventtiili on auki vain saunomiseen jälkeen, ei saunan lämmittämisen eikä saunomisen aikana.

Turhan ilmanvaihdon minimoiminen on erittäin kannattava investointi, ilmastointi on monessa saunassa suurin energian kulutuksen aiheuttaja.

© SaunaSite, 1997


[Sisällysluettelo] [Pääsivu] [Saunan rakenteet]